آهن آلات و فولاد – آهن کرد

تاریخ به روز رسانی (99/12/20)

قیمت میلگرد

برندسایزرستهآلیاژقیمت
نیشابور14 الی 25میلگرد آجدارA312320
هیربد20 الی 25میلگرد آجدارA312430
نطنز6/5میلگرد آجدارA315400
نطنز20میلگرد آجدارA312400
کاشان8 میلگرد آجدارA213600
کاشان10میلگرد آجدارA213300
کاشان14 الی 28میلگرد آجدارA313100
امیر کبیر14 الی20میلگرد آجدارA3 12450
امیر کبیر10 میلگرد آجدارA312850
امیرکبیر12 میلگرد آجدارA312850
فایکو14 الی 20میلگرد آجدارA312650
اصفهان16 الی 25میلگرد آجدارA312450
میانه14الی 25میلگرد آجدارA312460
بافق یزد18 الی 28میلگرد آجدارA312600
ابرکوه18 و 20میلگرد آجدارA312450
خلیج فارس 16 و 28میلگرد آجدارA312300
پرشین16 الی 25میلگرد آجدارA312600
زاگرس14ا لی 20میلگرد آجدارA312850
دماوند16 الی 20میلگرد آجدارA312300
ابهر8میلگرد آجدارA312800
ابهر14 الی 25میلگرد آجدار A312350
شاهین بناب8میلگرد آجدارA312950
شاهین بناب14 الی 32میلگرد آجدارA312650
توضیحات :
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد

قیمت میلگرد ساده

برندسایزرستهآلیاژقیمتمحل بار گیری
نوردی10میلگرد سادهA111700تهران
نوردی12میلگرد سادهA113400تهران
متین10میلگرد سادهA113000تهران
متین12میلگرد سادهA114000تهران
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد