آهن آلات و فولاد – آهن کرد

تاریخ به روز رسانی (99/12/02)

قیمت نبشی

سایزبرندقیمت (تومان)محل بارگیری
3 الی 12شکفته13300تهران
3 الی 12ظهوریان13250تهران
3 الی 12آرین فولاد13150کارخانه
3 الی 12کارخانجات دیگر12950تهران

قیمت ناودانی

سایزبرندقیمت (تومان)محل بارگیری
6 الی 12شکفته13300تهران
6 الی 12ظهوریان13250تهران
6 الی 12آرین فولاد13200تهران
6 الی 12کارخانجات دیگر12950تهران

قیمت سپری

سایزبرندقیمت (تومان)محل بارگیری
3 الی 6تولید تهران13400تهران
توضیحات :
  • بارگیری کلیه اقلام فوق که محل بار گیری تهران میباشند از انبار شهر واقع در شهر سنگ می باشد (انبار شهر شرکت آهن کُرد)
  • به علت نوسان در بازار کلیه قیمت ها با تایید مجدد تلفنی میباشد
  • فروش به صورت فاکتور رسمی میباشد