مراحل پیش ساخت تیرچه ( آرماتوربندی )

آرماتوربندی : تیرچه پیش ساخته از اجزای زیر تشکیل شده است:

 

 • ارماتورهای کششی
  • ارماتورهای عرضی
  • ارماتور بالایی
  • بتن پاشنه تیرچه
  • ارماتورهای تقویتی
  • ارماتورکمکی اتصال
(  آرماتور کششی)

 

در مرحله اول

بارگذاری , ارماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه, باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد.

در مرحله دوم

بارگذاری نیز این عضو باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت ( شمع بندی ) باشد.

 در مرحله سوم

بارگذاری تیرچه ( مرحله بهره برداری ), ارماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T شکل عمل می کند.

ارماتور بندی تیرچه

 

(آرماتور عرضی)

 

در مرحله اول

بارگذاری, ارماتورهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی زیرین و اعضای بالایی, ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه به هنگام حمل و نقل تامین می کنند.

مرحله دوم

بارگذاری, این ارماتورها ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت ( در هنگام اجرا ) تامین می نمایند.

 

مرحله سوم

بارگذاری , ارماتورهای عرضی پیوستگی لازم را بین ارماتور کششی خرپا و بتن پوششی ( درجا ) ایجاد می کنند. علاوه بر ان, قسمتی از نیروی برشی تیر T شکل نیز توسط ارماتورهای عرضی تحمل می شود.

 

ارماتور بندی

آرماتوربندی

(آرماتور بالایی)

 

مرحله اول دوم

بارگذاری, ارماتور تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه, به عنوان عضو بالایی خرپا عمل کرده و به کمک دیگر اعضای خرپا, وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله بین دو تکیه گاه موقت به هنگام قالب بندی و بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی, تحمل می نماید.

مرحله سوم

بارگذاری تیرچه, اگر ارماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلوکها قرار گیرد, در نقش ارماتور افت و حرارت ( حرارت و جمع شدگی ) مقطع مرکب سقف عمل می کند و در صورتی که پایین تر از سطوح بلوکها قرار گیرد, چنین نقشی را نخواهد داشت.

 

 • بتن پاشنه تیرچه

پاشنه تیرچه, قبل از نصب بتن ریزی می شود و برای تامین تکیه گاه بلوک ها به عنوان قالب دائمی و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف بکار می رود.

 

 • آرماتور تقویتی

در صورتی که دو عدد ارماتور کششی پایینی برای تحمل لنگر حداکثر در وسط دهانه کافی نباشد, باید آرماتورهای دیگری را در داخل خرپای فلزی تعبیه کرد. این ارماتورهای اضافی را آرماتورهای تقویتی می نامند .

 

 آرماتور کمک اتصال

این آرماتور به منظور مهار کردن آرماتورهای کششی و امکان استقرار بیش از دو آرماتور کششی در پاشنه تیر بکار برده میشود.

 

تیرچه

آرماتوربندی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *