سازه بتنی

نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنی

نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنی

نکاتی درباره سازه بتنی
نکاتی درباره سازه های بتنی
1.

حداقل طول وصله در تیر ها، ستون ها و دال ها، باید 55 برابر قطر میلگرد باشد.

اگر طول وصله کمتر از این مقدار باشد، محاسبات مربوطه در دفترچه محاسبات اضافه میشود.

2.

در ستون قاب ها باید توجه کرد که حداکثر نسبت میگرد طولی در محل وصله به 6% محدود گردد.

نسبت میلگرد ستون بیش از 3% بود، باید طول ستون طوری وصله شود که نسبت میلگرد بیشتر از 6% نشود.

3.

در محل اتصال ستون به شالوده، باید میلگرد عرضی حداقل در طول 300 میلیمتر در شالوده ادامه یابد.

در قسمت های خارج از ناحیه بحرانی ستون ها حداکثر فاصله بین میلگرد های عرضی ستون به d/2 محدود می شود.

4.

میلگرد عرضی تیر ها در قاب های با شکل پذیری متوسط و زیاد، حداقل طول “دو برابر ارتفاع تیر” برای

آرماتورگذاری عرضی ویژه کنترل شود.

همچنین حداکثر فاصله مجاز آرماتور های عرضی در این ناحیه برابر یک چهارم ارتفاع موثر تیر (d) در نظر گرفته

شود و فاصله اولین آرماتور عرضی از بر ستون بیش از 5 سانتیمتر نباشد.

5.

در مورد تیر های اصلی که تیر های فرعی با بار قابل توجه به صورت تودلی به آنها متصل می شوند،

باید آرماتور پیچشی طولی و عرضی محاسبه شده توسط نرم افزار به طور مناسب با آرماتور های خمشی و

برشی تیر های اصلی ترکیب شده و در نقشه ها درج شود.

باید میلگرد پیچشی طولی به طور یکنواخت دور تا دور مقطع توزیع شده و ترکیب میلگرد پیچشی (طولی و

عرضی) با آرماتور خمشی و برشی انجام شود.

میتوانید این تغییرات را به کمک نمودار های فنی سایت آهن کرد رصدکنید. برای تعیین دقیق آخرین قیمت و ثبت سفارش بهترین کار تماس با کارشناسان فروش آهن کردبا شماره تماس 02143000700 است.

شماره تماس دفترمرکزی:02143000700

آدرس دفترمرکزی:گیشا نبش کوچه نوزدهم،پلاک 2واحد3

آدرس دفتر:آهن مکان ،نبش چهارم شرقی،پلاک 842

آدرس انبار:شهرسنگ بعداز سایپا پرس نبش کوچه  ششم پلاک 54،انبارشهر

 

 

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *