اخبار روز آهن

آخرین اخبار بازار آهن کشور:

درپاد نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان  کاهش اعلام کرد.

 

کارخانه درپاد نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان  کاهش اعلام کرد.

 

حسن رود نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان کاهش اعلام کرد.

کارخانه حسن رود نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان کاهش اعلام کرد.

 

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ روهینا جنوب در بورس با تقاضای ۲۲۰ تنی مواجه و ظاهراً معامله ایی صورت نگرفت.

عرضه ۳.۳۰۰ تنی سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ مجتمع فولاد روهینا جنوب در بورس کالا با تقاضای ۲۲۰ تنی مواجه شد و ظاهراً معامله ایی صورت نگرفت.

 

سبد میلگرد مخلوط گروه ملی فولاد ایران در بورس با ۵۰ تن تقاضا مواجه شد و معامله ایی صورت نگرفت.

عرضه ۵.۰۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بورس کالا با ۵۰ تن تقاضا مواجه شد و معامله ایی صورت نگرفت.

 

سبد میلگرد مخلوط کد ۱۴۱۲ فولاد سپید فراب کویر در بورس با تقاضای ۸۵۸ تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۷.۷۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط کد ۱۴۱۲ فولاد سپید فراب کویر در بورس کالا با تقاضای ۸۵۸ تنی مواجه و روی نرخ پایه معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط فولاد سپید فراب کویر در بورس با تقاضای ۱.۶۰۶ تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۱۴.۴۱۰ تنی سبد میلگرد مخلوط فولاد سپید فراب کویر در بورس کالا با تقاضای ۱.۶۰۶ تنی مواجه و روی نرخ پایه معامله شد.

 

سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان در بورس کالا با تقاضای ۴۱۸ تنی مواجه شد و ظاهراً معامله نشد…

عرضه ۲۰.۰۲۰ تنی سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان در بورس کالا با تقاضای ۴۱۸ تنی مواجه شد و ظاهراً معامله نشد…

 

ورق سرد B صنایع هفت الماس در بورس با نرخ میانگین ۲۱۰.۹۷۵ ريال معامله شد.درصد تغییر نرخ : ۲۴.۹۷%

عرضه ۱۰۰۰ تنی ورق سرد B صنایع هفت الماس در بورس کالا با تقاضای ۲.۴۵۰ تنی مواجه و در نهایت با نرخ میانگین ۲۱۰.۹۷۵ ريال معامله شد.درصد تغییر نرخ : ۲۴.۹۷%

 

ورق سرد B فولاد مبارکه در بورس با تقاضای ۱۳.۲۵۰ تنی مواجه و با نرخ رقابتی ۲۰۷.۶۷۳ ريال معامله شد.

عرضه ۱۲.۰۰۰ تنی ورق سرد B فولاد مبارکه در بورس کالا با تقاضای ۱۳.۲۵۰ تنی مواجه شد و در نهایت با نرخ رقابتی  ۲۰۷.۶۷۳ ريال معامله شد.درصد تغییر نرخ : ۲۳.۰۱ %

 

میلگرد کلاف نورد فولاد صنعتی یزد در بورس با ۱.۳۸۶ تن تقاضا و با نرخ رقابتی ۱۴۱.۶۹۹ ريال معامله شد.

عرضه ۴۶۲ تنی سبد میلگرد کلاف نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد در بورس کالا با ۱.۳۸۶  تن تقاضا مواجه شد و در نهایت با نرخ رقابتی ۱۴۱.۶۹۹ ريال معامله شد. درصد تغییر نرخ: ۱.۴۹ %

 

ورق گرم خودرو فولاد مبارکه در بورس با ۲۰.۱۳۰ تن تقاضا و با نرخ پایه ۱۶۹.۵۴۹ ريال معامله شد.

عرضه ۲۰.۱۳۰ تنی ورق گرم خودرو فولاد مبارکه در بورس کالا با ۲۰.۱۳۰ تن تقاضا مواجه و در نهایت با نرخ پایه ۱۶۹.۵۴۹ ريال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن (۱۴۳۱-۰۰) در بورس با ۱.۰۲۵ تن تقاضا مواجه و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۱۰.۰۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن (۱۴۳۱-۰۰) در بورس کالا با ۱.۰۲۵ تن تقاضا مواجه شد و روی نرخ پایه معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن در بورس با ۱.۷۲۵ تن تقاضا مواجه و روی نرخ پایه معامله شد. ۱۳۴.۲۴۳ ريال

عرضه ۶۰۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن در بورس کالا با ۱.۷۲۵ تن تقاضا مواجه شد و روی نرخ پایه معامله شد. ۱۳۴.۲۴۳ ريال

 

عرضه ۲.۰۷۰ تنی سبد تیرآهن ۲۷ ذوب آهن در بورس با ۱.۸۴۰ تن تقاضا مواجه و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۲.۰۷۰ تنی سبد تیرآهن ۲۷ ذوب آهن در بورس کالا با ۱.۸۴۰ تن تقاضا مواجه شد و  روی نرخ پایه معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴ و ۱۸ ذوب آهن در بورس کالا با ۴۶ تن تقاضا مواجه شد و در نهایت روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۶.۹۰۰  تنی  تیرآهن ۱۴ و ۱۸  ذوب آهن در بورس کالا با ۴۶ تن تقاضا مواجه شد و در نهایت  روی نرخ پایه معامله شد.

 

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن در بورس با ۱.۴۷۲ تن تقاضا مواجه شد و در نهایت روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۹.۳۶۱ تنی سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن در بورس کالا با ۱.۴۷۲ تن تقاضا مواجه شد و در نهایت  روی نرخ پایه معامله شد.

 

عرضه ۱.۰۰۰ تنی تیرآهن ۲۰ پردیس ایرانیان در بورس با ۲۲۵ تن تقاضا و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۱.۰۰۰ تنی تیرآهن ۲۰  پردیس زرین ایرانیان در بورس کالا با ۲۲۵ تن تقاضا مواجه شد و روی نرخ پایه  معامله شد.

 

عرضه ۴.۰۰۰ تنی تیرآهن ۱۴ زرین ایرانیان در بورس با ۲۲۵ تن تقاضا و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۴.۰۰۰ تنی تیرآهن ۱۴ پردیس زرین ایرانیان در بورس کالا با ۲۲۵ تن تقاضا مواجه شد و روی نرخ پایه ۱۳۹.۶۱۳ ريال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط فولاد سیرجان در بورس با ۴۱۸ تن تقاضا و روی نرخ پایه ۱۳۴۲۴۳ ريال معامله شد.

سبد میلگرد مخلوط فولاد سیرجان در بورس کالا با ۴۱۸ تن تقاضا مواجه و روی نرخ پایه ۱۳۴۲۴۳ ريال معامله شد.

 

عرضه ۲۲.۰۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط فولاد بافق با ۳۹۶ تن تقاضا و روی نرخ پایه ۱۳۴.۲۴۳ ريال معامله شد.

عرضه ۲۲.۰۰۰ تنی سبد میلگرد مخلوط فولاد بافق با ۳۹۶ تن تقاضا موواجه شده و روی نرخ پایه ۱۳۴.۲۴۳ ريال معامله شد.

 

عرضه ۵.۳۰۰ تنی میلگرد ساده ذوب آهن فقط ۲۵ تن تقاضا و روی نرخ پایه ۱۶۵.۰۰۰ ريال معامله شد.

عرضه ۵.۳۰۰ تنی میلگرد ساده ذوب آهن فقط ۲۵ تن تقاضا داشته و روی نرخ پایه ۱۶۵.۰۰۰ ريال معامله شد.

 

عرضه ۲.۰۰۲ تن میلگرد نورد آریان فولاد در بورس با ۶۶ تن تقاضا و روی نرخ پایه ۱۳۴.۲۴۳ ريال معامله شد

عرضه ۲.۰۰۲ تن میلگرد نورد آریان فولاد در بورس کالا با ۶۶ تن تقاضا مواجه و روی نرخ پایه ۱۳۴.۲۴۳ ريال معامله شد

 

روحانی: قانون اساسی مشخص کرده که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه و مجلس نیز آن را تصویب کند.

 

مجلس باید با ما همکاری کند. دلمان می خواهد بودجه طوری طراحی شود که مطلوب مردم باشد.

قانون می گوید امور برنامه و بودجه کشور مستقیما با شخص رئیس جمهور است.

آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس و پیشنهاد نمایندگان.

بنا داریم در لایحه بودجه سال آینده، قدرت خرید مردم را تا ۲۰ الی ۲۵ درصد بالا ببریم.

مردم بدانند قیمت فعلی دلار که در نیما و بازار هست واقعی نیست. دست بانک مرکزی ما در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می شود و اگر منابع ما آزاد شود دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین خواهد آمد.

 

فولادکوهپایه نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را  ثابت اعلام کرد.

کارخانه فولادکوهپایه نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را  ثابت اعلام کرد.

 

ناب تبریز نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان  کاهش اعلام کرد.

کارخانه  ناب تبریز نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را با ۱۰۰ تومان  کاهش اعلام کرد.

 

معراج البرز گلستان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه معراج البرز گلستان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

کیان کاشان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه کیان کاشان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

سپهر ایرانیان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه سپهر ایرانیان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

سیرجان حدید نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه سیرجان حدید نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از «فولاد مبارکه اصفهان»

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با ۱۹۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه با این طرح موافقت کردند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است.

 

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴| رشد قیمت.

بازار امروز شاهد رشد قیمت طلاست و هر اونس ۱,۸۶۲ دلار نرخ گذاری شد.

 

نگرانی وزارت بهداشت از ویروس جهش یافته کرونا /ادامه اعمال محدودیت‌ها در نقاط قرمز و نارنجی.

 

سخنگوی وزارت بهداشت:
کاهش محدودیت های کرونایی در مناطق نارنجی و قرمز اتفاق نمی افتد.
نگرانی‌ها در مورد ویروس جهش یافته کرونا نیز وجود دارد و هرگونه کاهش سطح مراقبت‌های بهداشتی در سطح جامعه می‌تواند خطرساز باشد و ما را به سمت خیز جدید بیماری سوق دهد.

 

افت ۱۷هزار واحدی نماگر بورس در ۱۰دقیقه آغازین معاملات امروز.

 

شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۳هزار واحد قرار گرفته است.
نمادهای شستا، های وب و چکاپا بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، فولاد و فارس بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

 

طلا بخرید؛ زرد و سیاه/ پیش بینی قیمت بیت کوین.

 

روز سه‌شنبه روز خوبی برای نفت و بیت‌کوین بود. این دو توانستند ضررهای دو روز قبل را تا حدی جبران کنند و روند افزایشی را پیش بگیرند. این در حالی است که طلا با نوسانات زیادی رو به رو شد و سرمایه‌گذاران تا ارام شدن بازار کمی دست نگه داشتند.

براساس گزارش کوین‌دسک، علی رغم سقوط ۲۰ درصدی بیت کوین در روز دوشنبه ، برخی از معامله گران در حال ادامه سرمایه‌گذاری و امید به افزایش این ارز دیجیتالی هستند.

 

قیمت شمش فولاد در بلاتکلیفی.

 با عرضه‌های شمش فولاد در بورس کالا با پایه قیمتی حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان، خصوصی‌ها برای اعلام نرخ‌های خود در تردید بودند.در این روز به‌جز فولاد کیمیا که شمش فولاد خود را با کاهش ۵۰ تومانی در هر کیلو عرضه کرد، مابقی ذوبی‌ها نرخ‌های خود را به‌صورت توافقی اعلام کردند./دنیای اقتصاد

 

دنیای‌اقتصاد نوشت : چرا ریزش قیمتها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد؟

 

بیست روز اول زمستان در بازار ملک به‌ «یخبندان» برای معاملات مسکن در تهران تبدیل شد. داده‌های ثبت‌شده از فروش آپارتمان در سامانه رهگیری نشان می‌دهد طی سه هفته اول دی‌ماه، حجم معاملات بیش از ۶۰ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه در آذر افت کرده است.
بررسی‌ها درباره «ادامه ریزش» در بازار مسکن از فعال شدن ۹ حباب‌شکن جدید حکایت دارد که مهم‌ترین آنها، «پمپاژ فایل» و «تغییرات نرخ دلار» است.
یخبندان معاملات ملک، دومینوی ریزش قیمت‌ها را در بازار مسکن پایتخت رقم زد.

 

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای ۲۴ دی ماه ۹۹.

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای ۲۴ دی ماه ۹۹.

 

اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید.

 

بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه‌ سی و سومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، به اطلاع رساند که ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

ایران به جمع ۴ کشور تولیدکننده روغن‌های هوایی در دنیا پیوست.

 

با تولید روغن‌های هوایی در یکی از شرکت‌های فناور، نیاز صنعت هوانوردی به این روغن‌ها که در انحصار ۴ شرکت اروپایی و آمریکایی بود، تامین شد و ایران در این زمینه خودکفا شد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *